KOŚCIÓŁ:

Kościół położony w centrum wsi w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego. Od północy posesję kościelną od zespołu rezydencjonalnego oddziela aleja grabowa. Na północ od kościoła dawna plebania obecnie budynek mieszkalny. Zespół pałacowo-parkowy wraz z kościołem od południowej strony ogrodzony kamiennym murem, biegnącym częściowo po granicy terenu kościelnego. Od północy ogrodzenie z siatki. Przy wschodniej elewacji kościoła kamienny krzyż upamiętniający Ernsta Wilhelma Bernharda von Zitzewitz i jego żonę Nelly oraz postument z napisem: „Arida von Zitzewitz 1867 – 1938r.”. Kościół murowany z cegły- wątek krzyżowy, na fundamentach kamiennych, zakrystia otynkowana. Wzniesiony na planie krzyża greckiego z wieżą przylegająca od strony zachodniej ma kształt zbliżony do kwadratu. Między północnym a wschodnim ramieniem krzyża – zakrystia na planie kwadratu. Wejście do kościoła: główne w wieży od zachodu, boczne od północy, do zakrystii od północy. Schody na emporę w północnej części zachodniego ramienia krzyża. Empora od północy, zachodu i południa. Bryła rozczłonkowana. Kościół I-kondygnacyjny z III-kondygnacyjną wieżą. Zakrystia niższa od korpusu. Ramiona krzyża nakryte dachami dwuspadowymi, zakrystia dachem pulpitowym. Na wieży jest krzyż, a pod nim chorągiewka  z orłem. Wieża i zakrystia jest pokryta dachem czterospadowym przechodzącym w ośmioboczny hełm kryty blachą. Zegar na wieży znajduje się nad trzema otworami okiennymi czynny do dziś. W hełmie wieży znajduje się dzwon.  Schody zewnętrzne jednobiegowe, granitowe i cementowe, kilkustopniowe; wewnętrzne drewniane, policzkowe, zabiegowe. Drzwi zewnętrzne drewniane, ramowo-płycinowe: główne(zachodnie) jednoskrzydłowe, ozdobny szyldzik i klamka; boczne jednoskrzydłowe z zamkniętym łukiem ostrym nadświetlem z dekoracją maswerkową, ozdobny szyldzik i klamka; zakrystia drzwi współczesne jednoskrzydłowe z zamkniętym łukiem ostrym nadświetlem. Drzwi wewnętrzne współczesne z kruchty do nawy, podwójne, dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe, klamka ozdobna; do zakrystii współczesne, jednoskrzydłowe, ramowo-płycinowe. Elewacja zachodnia jednoosiowa. Za kościołem są trzy grobowce dawnych właścicieli, rodziny von Zitzewitz oraz krzyż Ernsta von Zitzewitz.

 

Kościół wyposażony jest w pochodzące z czasów budowy świątyni:

- oryginalne witraże,

- neogotycki prospekt organowy, 

- emporę,  

- boazeria w zachodnim ramieniu krzyża z pseudomaswerkową dekoracją,

- kropielnicę w kształcie aniołka, 

- dzwon spiżowy datowany na lata 1914 -1918.

 

Z parafii pochodzą:

ks. Andrzej Matyjaszek

ks. Zbigniew Witka-Jeżewski

 


Poprzedni proboszczowie:

ks. Edward Korecki 1947-1966

ks. Marian Wojnicki 1966-1971

ks. Zygfryd Strokosz 1971-1982

ks. Wiktor Skóra 1982-1985

ks. Ryszard Pawlukowski 1985-1997

ks. Anatol Wołoszyn 1997-2010

ks. Bogdan Wójcik 2010-nadal

 


 

 

MODLITWA ZA DIECEZJĘ
Panie Boże, dziękujemy Ci za nasz koszalińsko-kołobrzeski Kościół. 
W nim Ciebie wyznajemy  uwielbiamy. 
Daj żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, naszej parafii i całej diecezji. 
Zjednocz wszystkich na modlitwie i przy eucharystycznym stole. 
Powołuj i umacniaj głoszących Ewangelię. 
Spójrz miłosiernie na chorych, bezrobotnych i zagubionych duchowo. 
Maryjo, nasza Skrzatuska Pani,święci Wojciechu i Maksymilianie, módlcie się za nami. Amen.

Sakramenty

Ciekawe linki

 

 

 

 

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.