Jak modlić się na różańcu?
 
 
 Wybierz, którą tajemnicę Różańca pragniesz odmówić (Radosną, Światła, Bolesną, Chwalebną), pamiętaj o odpowiednim dniu tygodnia. My dla przykładu wybierzemy Tajemnicę Chwalebną. Zanim zaczniesz postaraj się wyciszyć i skupić!
 
Początek
 
Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – Amen.
 
Na krzyżyku
 
Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
 
Na paciorku (większym)
 
Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
 
Na kolejnych trzech paciorkach (mniejsze)
 
Zdrowaś Maryjo (na każdym małym paciorku, 3 razy): Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 
Przed dużym paciorkiem
 
Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 
Na zakończenie
 
Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Oddawaj.
 
Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – Amen.
 
Tajemnice różańca świętego
 
Część pierwsza — tajemnice radosne
 
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa. 
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Jezusa w świątyni
 
 
Część druga — tajemnice światła
 
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej 
3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
 
 
 
Część trzecia — tajemnice bolesne
 
1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu 
2. Biczowanie Jezusa 
3. Cierniem ukoronowanie Jezusa 
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
 
 
Część czwarta — tajemnice chwalebne
 
1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
2. Wniebowstąpienie Chrystusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Nie bój się wypłyń na głębie...


 
 
 
Parafialna pielgrzymka do Medjugorie
 
 
więcej
 
MODLITWA ZA DIECEZJĘ
Panie Boże, dziękujemy Ci za nasz koszalińsko-kołobrzeski Kościół. 
W nim Ciebie wyznajemy  uwielbiamy. 
Daj żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, naszej parafii i całej diecezji. 
Zjednocz wszystkich na modlitwie i przy eucharystycznym stole. 
Powołuj i umacniaj głoszących Ewangelię. 
Spójrz miłosiernie na chorych, bezrobotnych i zagubionych duchowo. 
Maryjo, nasza Skrzatuska Pani,święci Wojciechu i Maksymilianie, módlcie się za nami. Amen.

Sakramenty

Ciekawe linki

 

 

 

 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.